Een explosie van koperklanken, aangevuurd door een energieke bas- en ritmesectie